HOTELOVÁ  POLITIKA

Všeobecné obchodní podmínky.
Rezervace:

1.Rezervace ubytovacích služeb, jejichpřípadné změny či storna musí být bezpodmínečně sjednány vždy v písemné formě. Hotel vždy písemnou formou na poptávku odpoví a při potvrzení také přidělí rezervační číslo.
2.Pro některé poptávané termíny může Hotel stanovit podmínku minimální délky pobytu.

Stornopodmínky:

1.Stejně jako u sjednání rezervace, musí být i její zrušení provedeno písemně.
2.Pokud je storno pobytu jednotlivce doručeno v době do 2 dnů /48 hod/před započetím plánovaného dne příjezdu, hotel je vezme na vědomí a zrušení rezervace je bez jakékoli penalizace
3.Pokud je však storno doručeno ve dvou dnech před plánovaným dnem příjezdu, nebo pokud klient nepřijede,aniž by sjednané služby zrušil, účtuje se mu storno poplatek v ceně první noci s připočtením ceny dalších rezervovaných avšak nezrušených služeb, jako např. transfer z letiště atp.
4.Tyto podmínky se vztahují i na skupinové akce, není li o stornopodmínkách dohodnuto při sjednání  rezervace jinak.
5.U rezervací, které se, byť částečně, týkají pobytu v toptermínech je
-    stornovací lhůta 7 dnů před plánovaným dnem příjezdu a
-    stornopoplatek či poplatek za nedojezd pak odpovídá ceně prvních tří nocí závazně sjednaného pobytu, 
není li o stornopodmínkách dohodnuto při sjednání rezervace jinak.

Garance

1.Garance rezervace může být provedena klientem platbou předem či zasláním čísla jeho kreditní karty. Pro případ změny nebo zrušení rezervace již ve stornolhůtě či v případě nedojezdu bude klientovi/ objednateli/účtován shora uvedený stornopoplatek.
2.Právě zaslání čísla kreditní karty k tomuto účelu je považováno za souhlas klienta s těmito stornovacími podmínkami./viz shora /.

Platby - zálohy

1.Platba ceny ubytovacích a návazných služeb má být provedena zpravidla v den příjezdu. U cen stanovených v cizí měně /€/ je při platbě v Kč či platbě kreditní kartou proveden přepočet dle aktuálního kurzu ČNB. Proto je li cena dohodnuta v EUR je také výhodné ji uhradit v této měně, tj. bez přepočtu a poplatků za konverzi na místní měnu CZK.
2.Hotel je oprávněn požadovat dílčí zálohovou nebo celou platbu předem u skupinových rezervací, rezervací pobytu v top-termínech nebo u rezervací u nichž vystavuje potvrzení  pro konzulární či jiné úřady.

Hotelový řád

1.Práva a povinnosti v době pobytu upravuje Hotelový řád vyvěšený na recepci .
2. Hotel je oprávněn jednostranně a bez náhrady od sjednaných služeb odstoupit v případě, když host/ é tato pravidla poruší ,zejména pak povinnost dodržování nočního klidu, nebo když způsobí svým zaviněním  na majetku Hotelu či na majetku dalších osob škodu.

Ceny - slevy:

1.Hotel s klientem či objednatelem sjedná ceny ubytovacích a dalších služeb  a v každé rezervaci musí být uvedena jednotková cena služby i souhrnná cena za celý pobyt.
2.Cenová politika je nástrojem na podporu prodeje a znamená průběžný pohyb cen, Případné změny cen  se však nemohou dotknout již sjednaných rezervací neboť se jedná o obchodní kontrakt kde je  sjednaná cena i dohodnutá měna pro obě strany závazná .
 3.Hotel poskytuje po předchozí výslovné dohodě slevy z cen ubytování, závislé na období, počtu osob, délce pobytu či při speciálních akcích.
  - do 6 let bez nároku na vlastní lůžko – zdarma
  - od 6 do 12 let - hradí  příplatek  +  200,- Kč / noc platí celoročně
                                                                              +  500,- Kč/ noc  platí v toptermínech
   Sleva se vztahuje na děti max. v počtu, odpovídajícím počtu platících osob v tomtéž pokoji

4.Nabízíme rovněž speciální priority pro V.I.P a stálé klienty a též pro pracovní pobyty v rámci služebních nebo studijních cest.

Akceptujeme všechny kreditní karty:
VISA, AMEX, EC/MC, MAESTRO, DINNERS CLUB, JCB

Řešení sporů. 
1. Ubytovaný host má  na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele právo podat návrh na mimosoudní řešení  případného sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je dozorový orgán nad ochranou spotřebitele  podle zákona č. 64/1986 Sb:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
 
 
2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje  plnění v určeném termínu.


V Praze dne 1.ledna 2009
Miroslav Šlapal, managerPositive SSL on a transparent background

                                     

Golden City

Hotel GOLDEN CITY-garni Hotel GOLDEN CITY-garniDalší související stránky


Rezervace a další informace
info@czech-praguehotels.euVyber jazyk: Russian Germany English Česky